VAL

ŽIVOT NIE JE SEN

V srdci som mala veľký sen,
že na bielom koni princ príde.
Ty zastal si predo mnou v botazkách,
rozpačitý výraz na tvári a v očiach plachý úsmev mal.

Otvoril si mi oči,
ja tebe srdce.
Si so mnou aj keď spím,
čítaš mi sny z tváre.

Voláš ma láska,
ja teba nádej.
Bola som sama,
s tebou môj život má dej.

ZAKLÍNADLO

Nech s novým ránom noví ľudia vstávajú,
sĺnko na kútikoch sa smeje.
S hmlou sa spomienky vracajú.
Láska vykvitne i tam,
kde nič sa nezasej.

Ukradni si z oblohy sny,
pootvor srdce.
Vpíš do duše cit,
zavolaj láske.

Nech z neba nám padá nádej,
ubehaný svet ľudia zabúdajú,
život konečne má dej.
Sny so šerom prichádzajú,
keď v tme srdcia zhasínajú.

Nech slovám vždy svedčia odkryté tváre,
večere voňajú sviečkam,
láska usína s dieťaťom v tráve.
Verí tajným snom,
číta ich z dlane

SPOMIENKY

Zvláštne a krásne myšlienky,
vety,
ktoré znamenajú veľa,
ľudia,
na ktorých sa nezabúda,
najlepšie i najkrajšie emócie
a hlavne obrázky mojích lások.

LETO

Večery hmlisté,
tmavé a tiché.
Dotyk dlaní,
dialóg sŕdc.
Všetko tak bolí,
všetko tak raní.
Už nie je leto,
ale jeseň.
To krásne pominulo,
ostali len spomienky.