Penelope Toomey

her atrophy

a butterfly
cannot alight,
single out
one flower,
dying of loneliness

The Quiet Man

Crawls. The. Clouds.
Silent. Rain. Scrapes.
Scales. To. Scales.

White Chocolate

In just
a mo
I'll be there -
in the cupboard
no more
in the cupboard
white chocolate -
no more
in delicious deference
to your plain indifference.

a tak

z domu ostala chatrč
ktorá sa stráca
v zdivenej zeleni,
kde živí sú mŕtvi
a mŕtvi živými,
a pravda - kôň napoly
skrotený, napoly fiktívny
občas pasie sa
v okolí,
spoločník z ľútosti
zato oveľa viac pozornosti
sa jej dostáva z kruhov predatorských hostí:
smútok nad ňou drží stráž
ostrohľadom sokolím
a starý sup, kráľ surovosti
sem chodí z minulosti
oberať kosti zdochlinám
jej niekdajších cností
kým milujúci havran
si opodiaľ
trhá
z krídel
pierka

tak zo života
ostala len dierka

búrka ako dlaň

čierna obloha
sa roztvorila
ako vejár
v dusne -

kmity a vôňa
z dlane krásnočistej gejše
roztúžili ticho po slovách

Jednou nohou

V obkľúčení netopierov, keď
sa tma prikrčí tak, že pred ňou cúvnem,

jednou nohou vo farizejskej paralýze,

mi hlavou, jeden oproti druhému,
prejdú vraky náhliacich sa vlakov:

každým vozňom úder a pád,
každým pasažierom kopanec
a v zrazenom stave zveličenia dokonca smrť
po smrti, a do večnosti brána halucinovaná...

Takže cúvajúc k pôvode netopierov
drásajúcich clivosť mojej kontemplácie
ocitám sa jednou nohou v dôvode
na drámu.