Sabat

Korózia jesene

Hviezda tancujúca sťa vodopády
vytvárajúce galériu prázdnych
slov bez tváre
v mnohých očiach
stúpa dym zahaľujúci
nebesá ohňom studených
kameňov myšlienok
tvorených v agresii s ĽUDSKOU TVÁROU
vo vetre dávno zabudnutých
Predkov na stránkach prostých bezlistých
denníkov času kde:
"sekundy sú roky snov či morí" plných lži
ktorá podáva jablko pravdy a keď žena neodolá
pohľadom Serpenta zmoreného
prázdnou bolesťou ktorá
marí tvoje zmysly
a nudných výmyslov
cválajúci prašný vír
vo svetle nočného
SLNKA

... a Október ti šepká slová
zo strachu
kričiacej bratosamovraždy...

Koberec v detskej izbe

Na koberci
leží
jej telo
Do útrob srdca vpíjajú sa mu slzy a krv
a krv a slzy
z jej tela
Sklom do žíl
vryla svoj epitaf
márny a krutý
Márny a krutý
odkaz na koberci v detskej izbe
na koberci
od suchého červeného vína
a vlhkých jej sĺz