Raraschek

V piatok

V piatok si dáme,
dáme aj nedáme,
dáme si pusu.

Dáme si pusu,
dáme si facku,
dáme si lásku,

podáme si ruku,
vzdáme si úctu,
vzdáme sa závisti,

odovzdáme sa srdcu,
oddáme sa túžbam,
dáme si pohľad,
dáme si darček,
v piatok.

Dám sa Tebe,
daj sa mne,
daj mi ruku
a ja TI dám obe,
odovzdáme sa v duchu lásky,
piatku.

V piatok.

Sedemnásteho

Sedemnásteho v tom jednom mesiaci,
že nechceš ma vidieť,
že pokoj Ti mám dať a frázy-
tie pre seba nechať si.

Nepočula si moje volanie
a odmietla vyznanie,
revolúcia aj výročie,
obom nám utečie.

Tak mestom som sa
plačom túlal,
v bránach Božích sa modlil,
nevediac čo iné by som...

Mal som ukončiť seba?
či počkať na Teba...
Mal som zabudnúť
a naše sny odvrhnúť?

Čas prešiel,
a ja sa radujúc,
Ty však znova prišla si,
o pomoc, po pomoc.

Tak pýtam sa,
čo bude Ďalšieho sedemnásteho,
kto príde,
a kto sa vymaní,

sedemnásteho...