Porkz

Začiatok

Biele nebo sa plní čiernymi hviezdami.
Veľký mesiac sedi jak kráľ nad básňou.
Príbeh v každom slove bije zbraňami
a túži ticho po bozku, až uteká pred láskou.

Snažím sa a ani neviem po čom túžim.
Možno po láske a možno iba po bozku.
Nechcem byť len učiteľ, ale žiak čo učí.
Zabudnúť dnes na smrť, čo kráča mi po boku.

Chcem, aby mi v rukách kvitla krásna ruža.
Chcem, aby sa tma bála čítať moje básne.
Chcem, aby svet videl veľké slzy muža.
Chcem naučit sa bojovať, aj keď svetlo zrazu zhasne.

Ku koncu chcem veriť v dobro ľudí na svete.
Chcem recitovať pochopenie, mŕtvu vetu po vete...