Petra

Chcem ti pošepkať
že neviem milovať
Chcem ti zakričať
že neviem milovať
Chcem ti vyplakať
kameň v srdci na dlaň
Chcem ti do rúk vložiť
moju jedinú zbraň
Chcem ti pošepkať
že neviem milovať
Chcem ti zakričať:
"Nauč ma milovať!"
Chcem srdcu rozkázať
spomienky zakázať
zajtrajšku odkázať:
"Chcem nechcieť milovať!"
.......TEBA.....