Paľo Kvačkay

O poznaní.

Teším sa na dary z oceánu poznania,
aj keď dnes stojim sám uprostred pevniny.
Vo vlhom vzduchu však cítim zvuk vlnenia,
čo na moriach poznania vytvára hladiny.

Blížiac sa k pobrežiu keď vlhkosť pribúda,
počujem zvuk vtáctva i sirény lodí.
Pridávam do kroku s myšlienkou nádeje,
že blízke pobrežie ma s morom spojí.

Ďakujem každému, čo mi to umožní
načrieť si do mora po lakeť ruky.
Žiabre už nezískam, ale veď nie som sám,
čo s kyslíkom na chrbte do mora vkročí.