Mirrque

Zrod lásky

Drž mi ruku
Hlaď mi vlasy
Pokrop lúku
Kúskom rosy

Objím ma silno
Stratím sa v tebe
Vonku už svitá
Priviň ma k sebe

Zohrej kúsok periny
Oviň telo telom
Srdce daruj do dlaní
Skúsme klamať smelo

Povedzme si vety
V hĺbke našej duše
Vzdialené sú svety
Ako piesok súše

Roztopme ľad
Zmrazme vodu
Bez množstva strát
Nová nádej zrodu

Ticho

Ako ticho dokáže veľa povedať,
Ako úsmev dokáže vyliečiť.
Netreba nikoho spovedať.
Ani sa osamote stratiť.

Kvety tíško šepkajú,
Že padá rosa na trávu,
Že slnko prebúdza nás,
Ukazuje vzdialenosť krás.

Ligot snehu na zemi,
Ako lesk našich sŕdc.
Vreskot našich oboch síl,
Ako krik nočných víl.

Mesiac hviezdy hladká,
Láska na nás kvapká,
Duša telá spája,
Ako hviezdy raja.

Tvoja láska...

Nebuď ma, keď o Tebe snívam,
Nebuď ma, veď sa na Teba dívam.
Radšej si ma pritúľ nežne,
Spolu na zem tíško snežme.

Príď ku mne a povedz mi,
Že túžiš hladiť ma rukami.
Že lásku túžiš mi dať,
Že slnko do duše túžiš mi vliať.

Láskou obklop moje telo,
Viem, že tvoje by to chcelo.
Vpíjaj sa mi pod kožu,
A nenávisť a láska nič nezmôžu.

Daruj mi do duše kúsok seba,
Poďme sa spolu prejsť do neba.
Vlož mi kvety do dlaní,
Nech budeme navzájom spútaní.

Znesiem pre teba hviezdy,
Odplatou mi bude tvoj úsmev ráno, keď sa brieždi.
Tvoja láska mi nádej dáva,
Keď v Tvojom objatí v noci zaspávam.