Milli

Svetlonos

Malé pierko
zletelo si do tmy - do tepla
Samote stačí úsvit a hmla
Svetojánska muška malá
pierko vzala – do svetla

Tak Svetlonos zapálil sviecu v chladnom Chráme,
kde Februa tkala a spievala svoje známe "MAMBÓ KÉTI"

Úplne vykradnutá báseň - hrob

Najvyšší anjel v blízkosti Boha,
večerná pieseň,
pohlavné vzťahy medzi mužom a ženou...
Hmmm
Všetko za jeden príbeh
Čo sme to chceli vyskúšať?
"To je jedno. Pššš, nehovor!"
Zaváňa to flegmou
Takto ma chceš nechať odísť?
Takto nech idem spať a snívať?
"Čierna od smútku, lepkavá od ideí."
Zašomral do ticha
viac ho niet...
Koho chcel utešiť?
Spánkom myšlienky vyhasli
Darmo už lapám po dychu,
som ryba na suchu.
Už ma ani vzduch nedusí,
zvykla som si.

Psia duša

Bežal
dychtivo bežal
Oddane
Život ho doháňal
Mal ho v pätách
Cválal
Jazyk na labe,
stopy v blate

Kdesi v prachu ciest
nechal svoje kone.
Vravím :
"Láska, vráť sa po ne!"

Klerika

Sklíčko lupy
Človek hladný
Až na večnosť nenažratý
Prečo
sa všetko delí tromi – aj duša?
/ Otec, Syn a Duch svätý /
Čo sa v nej zomiela?
Je to len nádej na klíčenie
Láska je prísna
a ľútosť zabíja!