Martin T.

Utrpenie

Kvapka krvi padla,
cítiť ju nebolo.
Keď duša krvácať počala,
ešte to nebolelo.

Tiekla kvapka ďažšia,
duša krv strácala,
a pritom ťažšia
byť začala.

Keď potok malý
z nej vytiekol,
zrak slza kalí,
človek bolesťou vykríkol.

Pri krvácaní väčšom
plač si dopraje.
Pod ťažkým krížom
sa zarmucuje.

Dva lósy sú
mu na vybratie.
Buď kríž zaň ponesú,
alebo nájde pod ním úmrtie