Lego

Afterparty

Čistota -
napínaním prázdnoty
váhavo koketujúcej
s bolesťou
je všetko jasnejšie
a uhladenejšie

čierny bod
v centre zreničky
znamená
padajúcu túžbu
v modrej
nekonečnosti .

xxx

Eután a Zia
potom čo si uvedomili
že to nemá zmysel
si povedali svoje
áno

Hurting blue

Vietor
mi cez okno
splašene odmotáva cigaretu
a rozstrapkanou nitkou
zlostne plieska o panelák

ešte aj oči máš
ako čerstvo rozfúkané nebo

xxx

Jemnocit sa ukrýva
medzi kameňmi
ťažko je deliť
dobro a zlo
statika rozhodne
práve vtedy keď chýba
ostáva len
priložiť na líce
teplú hlinu

počúvať

Lúče kvapky a iné zvery...

I

Leto batikuje oči
Z kože povyťahuje
súhvezdia ktoré
tak bohovsky ladia
ku kučeravej vatre
na tvojej hlave

II

Mesto sa po
zálevke
lúhuje Dnešok
bude silná káva

III

Pod kožou je nahnisaná
nervozita Do popolníka
klepem posledné centimetre
nášho spoločného času

Milovanie

Kožorezba na chrbte
má v sebe podvedomú
zvukovú spomienku.
Nechtami si ju vyryla
do zatvrdnutej duše.
Už nás nemôžu rozdeliť
ako keď hodením o chodník
vyženú z fľaše ozvenu.

xxx

Netrpezlivosť
porcuje čas
na tenulinké blany
čím ďalej tým horšia
stráviteľnosť spôsobuje
dotieravé trasenie rúk

... a dvaja bojujú proti
despoticky vládnucej tme
dopĺňaním najvzdialenejších protikladov
po chvíli sa rozohnaná tma
opäť spojí
začne rodiť samotu
alebo ju z nás jednoducho povyťahuje

xxx

noc stmeľuje temnotou
len mesiac
sa prstami ovlaženými v ostychu
dotieravo obtiera o naše úmysly
slová pod tvojimi slinami mäknú

lúka
je
doširoka
roz
   pre
      stre
          tá

Precitnutie

Preklínam noc čo nesie úsvit
v tesnom závese s triezvosťou.
Kvapky sa na spotenom okne
pretekajú ako zádery
na oboch palcoch.
Túžba splašene prilievajúca
do plameňa lieh
oblieta vernosť
asi preto aby som
tu mohol teraz sedieť.
Nedám už žiadne rady
ktoré spôsobujú
vyhýbanie sa zrkadlám.

xxx

stromy umierajú
vo farbách
chodníky
(z)vedú
stále jedným
smerom
cigán si ide
husle vyplakať
smútok však už
klíči z iných
semien

xxx
(kroky krčia všetky mapy)

Premietacie plátno na
vnútornej strane lebky
dostáva ostrosť ako podlý dar
Opakovanie
teba tebe ty
asi nikdy nezhmotní
svoj obsah
Preblesky cez javorové
dlane balzamujú
budúce rany
Opäť len náraz do
bolestivo bielej
steny