Kamil Dunaj

Masky

Zložte masky!
Tie tváre bezcitné.
Ukážte svoj úsmev,
nech rados viac nehynie.

Odvážte sa prija lásku,
čo blúdi svetom bezciežne.
Zložte tie masky,
a na svete bude nádherne.