Del rose

za šera ranného klania sa mi boh
klania sa mi osud ponad mokrú rosu
nebo nemo ztmavne zas stráca sa zjavne
ponad kopce ponad hory hlava sa mi krúti bolí

anjel zmraku padá na rameno mi sadá
nemá krídla nie je bieli ešte stále nie je v cieli
pod kostolom dieťa kričí má strach pretože je ničím
svet sa bortí svet sa rúti a človek len v kúte smúti