DeeDee

Poézia1
Poézia2 +

Ráno sám

Každé ráno cítim tvoj dych na perách,
v mukách samoty sa stále preberám,
pre ten úzky pocit v srdci
preklínam rána v nemilosti,
nech radšej snívať navždy mám,
než bez Teba sa prebúdzať sám.

Ako by

Ako by slová už nemali zmysel
ako by búrka mi premyla myseľ
ako by som nebol
no pri Tebe som byť chcel.

Účasť

Prekrásna duša
bolestný sen
metúca vášeň
milovať chcem
len jednu osobu
ktorej som súčasť
pre trocha rozumu
stratil som účasť.

Priestor v duši

Pre trocha priestoru
vo tvojej duši
už dlhšiu dobu
mi srdce buší.

Pereje

Končekmi prstov
sa prechádzam po
tvojom tele
zmietaná vášňou
tvoj dych ma hreje
v duši rozvíria sa
divoké pereje.

Vietor v spánku

Chýba mi tvoj hviezdny vietor pri spánku,
keď prebúdzaš ma v prostred noci zo spánku,
s úžasom sa nechám odviať do spánku,
v ktorom hviezdy milujú sa v spánku.

Premýšľam

Premýšľam o perách o tichu
o očiach o kriku o bytí a o vzdychu,
Tak tu sedím s perami v tichu
s očami v kriku a túžim len po vzdychu.

K tebe

Keď Mesiac vlieva svoje svetlo k tebe,
a ja cítim ako trháš moje srdce v sebe,
a v hĺbke duše znie myšlienka ísť k tebe.

Túžba času

Uplietol som si bránu času
zo svojich snov,
prechádzam ňou vždy keď
túžbou hnaný som.