Bix

Mrholenie, erózia
predstav si zore
do ktorých orieš
telom do dlhých lánov

predstavuj si spánok

v posteli sa váľam bez dychu
takto sa ti dávam

potichu

predstav si chôdzu po mori
spadnúť doň neochvejne
predstav si prehnité sochory
vtlačené v starej stene

od bytu už nikto
nemá kľúče
preto dávam sa ti

hlučne