Bellan

fr&gment

žilnatenie a vzlýnanie akoby kvapky
ktoré tlačí vietor po sklenenej tabuli
v ostrej zime obklopujúcej útroby
valiace sa do diaľky obopäté v chladnej
nepremokavej koži z ľahčeného plechu

rútime sa a niečo zostáva
niekde tam v diaľke za chrbtom
doznieva v pásoch žalúziami rozkrájaného
sterilného poludňajšieho svetla

rútime sa do niečoho čo nás pohlcuje
už od počiatku cesty a vlny hlásia
prepätie okrajových obvodov
~~~

Eden.

Prisnilo sa mi, o ústami
prúdiacom tichom toku
stroho chladnej vody.
Rozomieľajúcej
každý zub na prach -

- suchý a vode protirečiaci,
ako sama do biela rozpálená jazva
posledného snehu v nástojčivom -

- marcovom stanovisku,

do ktorého precitám
s podnebím vyprahnutým
ako papier zrejúci
v knihách Borgesových knižníc.

Odkiaľ niet návratu,

kde jazyk svrbí skôr tušením,
o nevyrieknuteľnosti - povahy raja -
zachovávanej zradnou viacúrovňovou
transkripciou snovej matérie.
~~~

xx

neustále sa približujúce, plochy
zaostrené do ticha

hviezdy zoskupujúce sa
nočnou oblohou

(prelínanie)

entropia sa pohráva
s hláskami

celé to univerzum protipólov
zdá sa, že ťa pohlcuje

kryštalizácia povrchových vrstiev -
- apatia hladiny

vnorený do mrazu,
zaspávaš
~~~