Baasja

Odrobinková

Všetkého veľa škodí,
Med po týždni sa preje
Bocian sa blatom brodí,
Blata mu dosť nikdy nie je

Dobré veci
Čokoláda cez vojnu.
Dobrého nikdy nie je dosť

Zrnko pravdy
Zrnko ryže
Nenakŕmi vyhladnutý svet

Štipka soli
Štipka nehy
Nenahradí lásky, soli mech.

Kúsok hnevu
Tak ako kúsok koláča
Nezoberie nespokojnému klamárovi reč.

Kvapka vody.
Kvapka dôvery.
Neodnesie dvojmetrové blato preč.

Škvrna farby.
Škvrna hriechu.
Nezvýrazní svetskú bezvýraznú šeď.

Malá báseň.
Malý chlieb.
Nedonúti teba, teba, teba trojnásobne dávať hneď.